BLOGI

Vaikka maailma on sähköistymässä kovaa vauhtia ja paperiset asiakirjatkin sitä mukaa vähenevät, paperisiin osakekirjoihin ja panttikirjoihin törmää yhä edelleen varsin usein. Kirjallisia asiakirjoja säilytetään varsin vaihtelevilla tavoilla: yhdellä asiakirjat ovat turvassa tallelokerossa, toisella hyvässä järjestyksessä kodin kansiossa tai...

Luottotietorekisteriin tehty maksuhäiriömerkintä on rekisterimerkintä, jonka tarkoituksena on kertoa yrityksen tai yksityishenkilön maksukyvystä ja -halusta ja siten auttaa potentiaalisia sopimuskumppaneita arvioimaan tämän kykyä täyttää sitoumuksensa. Maksuhäiriömerkintöjä voi olla sekä yrityksillä että yksityishenkilöillä. Luottotietorekisteriin...

Lahja on omaisuuden vastikkeeton luovutus. Lahjasta ei aiheudu veroseuraamuksia lahjan antajalle, jos kyseessä on puhdas lahjoitus ilman vastikkeita. Lahjan saajan kannalta lahjat ovat pääsääntöisesti lahjaveron alaisia. Lahjan saajan on tehtävä oma-aloitteisesti lahjaveroilmoitus, jonka perusteella Verohallinto määrää maksettavan lahjaveron....

Varsin monessa eri asiakirjassa on lain mukaan oltava asianomaisten itsensä lisäksi todistajien allekirjoitukset. Mutta mitä todistajat tarkalleen ottaen kussakin paperissa oikein tekevät, keitä he ovat ja mitä haittaa siitä on, jos todistajat puuttuvat? Seuraavassa on joitakin lähtökohtia yleisimmin laadittujen asiakirjojen osalta.

Edunvalvontavaltuutus, toiselta nimeltään edunvalvontavaltakirja, on asiakirja, jolla voi jo etukäteen valtuuttaa haluamansa henkilön hoitamaan asioita sitten, jos ei itse siihen esimerkiksi terveydentilan vuoksi kykene. Edunvalvontavaltuutus on vaihtoehto ns. perinteiselle edunvalvonnalle, jossa vasta tilanteen heikennyttyä haetaan edunvalvojan...

"Riidelkööt perilliset sitten keskenään!" on usein kuultu fraasi, joka sinänsä on perintöasioissa ihan totta. Perinnönjättäjä ei ole enää itse näkemässä, sujuuko perinnönjako perillisten kesken kitkatta vai rikkoutuvatko siinä vaiheessa viimeisetkin välit. Riita-alttius on pitkälti kiinni omasta sukuhistoriasta, perillisten luonteista ja joskus...

Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Jos kauppaa ei tehdä sähköisessä muodossa vaan vanhaan tapaan paperisella kauppakirjalla, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistajana...

Yhä suurempi osa meistä elää parisuhteessa saman katon alla tai erikseen, solmimatta kuitenkaan avioliittoa. Vihityn aviopuolison suojaksi on säädetty merkittävä määrä erinäistä lainsäädäntöä, jotka takaavat muun muassa vähemmän omistavan aviopuolison toimeentuloa, asumista ja muuta taloudellista turvaa. Mutta mikä tilanne on avopuolisolla tai...

Ystävällinen asiakas toi muutama viikko sitten kiitoksena komean kimpun kukkia. "Sinä olet niin helposti lähestyttävä! Muista se! Kirjoita se vaikka ylös." Hän oli tyytyväinen siihen, että vastassa ei ennakko-odotuksista poiketen ollutkaan nenän vartta pitkin katsova töykeä lakinainen.

Ennakkoperintö on ehkä yleisin väärinkäsityksiä, tulkintaongelmia ja joskus ristiriitojakin aiheuttava termi perintöoikeudessa. Moni mieltää ennakkoperinnön olevan vain verotuksellisesti edullinen lahjoitus, josta saaja maksaa lahjaveron sijasta edullisemman perintöveron. Näin ei kuitenkaan ole, eikä lahjoitusta kannata koskaan suunnitella pelkässä...