BLOGI

Tervetuloa blogin pariin! Tässä osiossa julkaisemme aina silloin tällöin lyhyitä kirjoituksia enemmän tai vähemmän ajankohtaisista aiheista liittyen Laki-Sillan tarjoamiin lakipalveluihin. 

Huomaathan, että blogitekstit perustuvat kunkin artikkelin kirjoittamisajankohtana voimassa olleeseen lainsäädäntöön, eikä niitä päivitetä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis tarvittaessa tarkistaa blogin lisäksi muista lähteistä. 

Testamenttilahjoitus hyväntekeväisyyteen on asia, joka (ainakin kirjoittajan oman kokemuksen mukaan) on suhteellisen harvoin testamenttia miettivien mielessä. Useimmiten omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen testamenttaavat ihmiset, joilla ei ole läheisiä perillisiä tai jotka ovat eläessäänkin harjoittaneet hyväntekeväisyyttä tavalla tai toisella tai...

Kevättä kohti mennään, ja pian alkaa olla taas se aika, kun esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat tarkistettaviksi. Elävillä henkilöillä (ainakin palkansaajilla) tiedot tuloista kulkeutuvat verottajalle usein siinä määrin automaattisesti, että esitäytetystä veroilmoituksesta tulee lähinnä tarkistettua tulossa olevien mätkyjen tai palautusten määrä,...

Perintöverotusta voinee pitää ajankohtaisena aiheena nyt, kun tuore hallitus on selvitellyt koko veron poistamista Ruotsin malliin. Toistaiseksi mennään kuitenkin vanhalla systeemillä, joten tässä artikkelissa esitellään muutamia ajatuksia perintöverosta ylipäätään ja samalla esitellään ehkä muutama vinkki siitä, miten perintöveroon voi...

Vaikka maailma on sähköistymässä kovaa vauhtia ja paperiset asiakirjatkin sitä mukaa vähenevät, paperisiin osakekirjoihin ja panttikirjoihin törmää yhä edelleen varsin usein. Kirjallisia asiakirjoja säilytetään varsin vaihtelevilla tavoilla: yhdellä asiakirjat ovat turvassa tallelokerossa, toisella hyvässä järjestyksessä kodin kansiossa tai...

Luottotietorekisteriin tehty maksuhäiriömerkintä on rekisterimerkintä, jonka tarkoituksena on kertoa yrityksen tai yksityishenkilön maksukyvystä ja -halusta ja siten auttaa potentiaalisia sopimuskumppaneita arvioimaan tämän kykyä täyttää sitoumuksensa. Maksuhäiriömerkintöjä voi olla sekä yrityksillä että yksityishenkilöillä. Luottotietorekisteriin...

Lahja on omaisuuden vastikkeeton luovutus. Lahjasta ei aiheudu veroseuraamuksia lahjan antajalle, jos kyseessä on puhdas lahjoitus ilman vastikkeita. Lahjan saajan kannalta lahjat ovat pääsääntöisesti lahjaveron alaisia. Lahjan saajan on tehtävä oma-aloitteisesti lahjaveroilmoitus, jonka perusteella Verohallinto määrää maksettavan lahjaveron....

Varsin monessa eri asiakirjassa on lain mukaan oltava asianomaisten itsensä lisäksi todistajien allekirjoitukset. Mutta mitä todistajat tarkalleen ottaen kussakin paperissa oikein tekevät, keitä he ovat ja mitä haittaa siitä on, jos todistajat puuttuvat? Seuraavassa on joitakin lähtökohtia yleisimmin laadittujen asiakirjojen osalta.

Edunvalvontavaltuutus, toiselta nimeltään edunvalvontavaltakirja, on asiakirja, jolla voi jo etukäteen valtuuttaa haluamansa henkilön hoitamaan asioita sitten, jos ei itse siihen esimerkiksi terveydentilan vuoksi kykene. Edunvalvontavaltuutus on vaihtoehto ns. perinteiselle edunvalvonnalle, jossa vasta tilanteen heikennyttyä haetaan edunvalvojan...

"Riidelkööt perilliset sitten keskenään!" on usein kuultu fraasi, joka sinänsä on perintöasioissa ihan totta. Perinnönjättäjä ei ole enää itse näkemässä, sujuuko perinnönjako perillisten kesken kitkatta vai rikkoutuvatko siinä vaiheessa viimeisetkin välit. Riita-alttius on pitkälti kiinni omasta sukuhistoriasta, perillisten luonteista ja joskus...

Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Jos kauppaa ei tehdä sähköisessä muodossa vaan vanhaan tapaan paperisella kauppakirjalla, myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistajana...