OMAISUUTTA SIIRRETTÄESSÄ

KAUPPA, LAHJOITUS, ENNAKKOPERINTÖ JA PARISUHTEEN PÄÄTTYMINEN 

Kun varallisuus vaihtaa omistajaa, on varsinkin arvokkaamman omaisuuden kyseessä ollessa suositeltavaa laatia siirrosta myös asialliset asiakirjat. Lue alta lisää erilaisista luovutustilanteista.  

Kiinteistöjen, asuntojen ja irtaimen luovutustilanteet

Kiinteistöjä ovat kaikki maa-alueet, riippumatta siitä, onko niillä omakotitalo, muita rakennuksia, metsää vai peltoa. Luovuttaa voidaan kokonaisia kiinteistöjä, määräaloja, murto-osia taikka vuokraoikeuksia. Kiinteistö voidaan myös jakaa omistajiensa käyttöön hallinnanjakosopimuksella.

Kiinteistön kauppakirja, lahjakirja tai muu luovutuskirja on tehtävä joko kaupanvahvistajan vahvistamalla luovutuskirjalla tai sitten sähköisesti kiinteistökaupan verkkopalvelussa. Kiinteistöjen luovutukset kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, johon kirjataan myös monia muita kiinteistöihin kohdistuvia oikeuksia. Laki-Silta hoitaa kauppakirjan laatimisen lisäksi halutessasi puolestasi  tarvittavat kirjaukset ja avustaa ammattitaidolla myös tilanteissa, joissa aiemmin hankitun kiinteistön kirjaaminen tuottaa ongelmia. Laki-Silta neuvoo aina myös suunnitellun luovutuksen veroseuraamuksissa. Laki-Sillasta saat myös julkisen kaupanvahvistajan palvelut riippumatta luovutuskirjan laatijasta. 

Maatalous- ja metsäkiinteistöjä luovutettaessa on usein mahdollisuus saada erilaisia verohuojennuksia. Laki-Silta opastaa, miten veroedut saadaan parhaiten hyödynnettyä, ja miten vältytään ikäviltä yllätyksiltä. 

Asunto-osake on omakotitalon lisäksi suomalaisten yleisimpiä asumismuotoja ja samalla yleinen sijoituskohde. Vaikka asuntokauppakirja voi tuntua kiinteistökauppaa yksinkertaisemmalta laatia itsekin, ei sen laadituttaminen ammattilaisella ole alkuunkaan huono idea. Samalla tulee käytyä läpi luovutuksen veroseuraamukset sekä se, mitä mikäkin ehto kauppakirjassa tarkoittaa. 

Muut osakkeet, ajoneuvot ja irtaimisto vaihtavat monesti omistajaa melko yksinkertaisillakin asiakirjoilla, mutta usein kirjallinen luovutuskirja tarvitaan omaisuutta saajan nimiin siirrettäessä. Ja mitä merkittävämpi luovutus, sitä tarkemmin on pohdittava myös muita luovutuksen ehtoja. 

Lahjoitus tapahtuu kauppakirjan sijaan lahjakirjalla, joten luovutuksesta laadittava paperi on usein kauppakirjaa yksinkertaisempi. Lahjakirjaa laadittaessa kannattaa kuitenkin miettiä hetkinen myös saajalle koituvia lahjaveroseuraamuksia, sekä lahjoituksen vaikutuksia aikanaan lahjoittajan jälkeen tehtävässä perinnönjaossa. 

Ennakkoperintö on antamishetkellä aivan tavallinen lahja niin vero- kuin muiltakin seuraamuksiltaan. Sen sijaan lahjanantajan kuoltua ennakkoperintö vaikuttaa saajansa perintöosuuteen ja perintöverotukseen. Ennakkoperintöasioita kannattaakin pohtia ennen lahjoitusta aina silloin, kun lahjansaaja on perillisasemassa lahjoittajaan nähden. 

Parisuhteen päättyessä

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemantapaukseen tehdään omaisuuden ositus tai erottelu riippuen siitä, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Varoja jaettaessa hyvät neuvot ovat usein tarpeen sekä oikeudenmukaisen lopputuloksen että verotuksellisesti kannattavimman vaihtoehdon suhteen. 

Avoliitossa puolisoilla ei ole avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toisen puolison varallisuuteen, mutta erottelusopimuksella voidaan silti siirtää omaisuutta puolisolta toiselle. Ja jos toinen puoliso uhkaa saada erotilanteessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, voidaan avoliitonkin päättyessä vaatia ja maksaa tietyin edellytyksin hyvitystä toisen omaisuudesta. 

Jos ero ei suju sovinnollisesti, Laki-Silta voi toimia käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana myös avio- ja avoerossa, tai avustaa jompaa kumpaa puolisoa avioeroon liittyvien vaatimusten selvittämisessä.  

Avioehtosopimus tai sopimus avio- tai avoeron varalta kannattaa tehdä liiton vielä kestäessä. Lue lisää täältä.