RIITATILANTEESSA

Laki-Silta avustaa erityisesti omaisuutta tai velkaa koskevissa ristiriitatilanteissa sekä perintöasioita ja avioeron varallisuuden jakoa koskevissa erimielisyyksissä. 

Ristiriitatilanteissa pyrimme sovinnolliseen lähestymistapaan, jotta oikeudellisen avun käyttäminen ei koituisi suhteettoman kalliiksi saavutettavaan etuun nähden. 

Katso alta esimerkkejä osaamisalueistamme. Laki-Silta ei pääsääntöisesti hoida rikosasioita, lapsiasioita, asunto- tai kiinteistökaupan laajoja riita-asioita eikä asioita, joissa on kansainvälisiä liityntöjä.   

Perintöön, testamenttiin ja ositukseen liittyvät erimielisyydet

Jos tarvitset oikeudellista apua perinnönjakoon, testamenttiin tai ositukseen liittyvässä asiassa, olet oikeassa paikassa. Laki-Silta voi avustaa sinua neuvotteluissa, tuomioistuimessa tai pesänselvittäjän tai -jakajan toimittamassa perinnönjaossa. 

Laki-Sillasta saat asiantuntevaa oikeudellista apua myös avio- tai avoeroon liittyvissä omaisuuden jakamista koskevissa riitakysymyksissä. 

Laki-Sillasta saat myös käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän kuolinpesään tai pesänjakajan perinnönjakoa tai ositusta varten.

Saatavien oikeudellinen perintä ja velkajärjestelyt

Jos sopimuskumppani ei maksa laskuasi ja vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta tai saatavasi riitautetaan, Laki-Silta voi hoitaa puolestasi oikeudellisen perinnän tuomioistuimessa. Laki-Sillasta saat myös neuvontaa ja lainopillista apua tilanteissa, joissa saataviasi uhkaa sopimuskumppanin konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely. 

Laki-Silta voi auttaa myös tilanteessa, jossa itse koet joutuneesi aiheettomien perintätoimien kohteeksi. 

Lisäksi Laki-Silta voi toimia selvittäjän tehtävissä yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Verotus

Vero-oikeudessa Laki-Silta hallitsee erityisesti perintöverotukseen, lahjaverotukseen, luovutusvoiton verotukseen ja varainsiirtoverotukseen liittyvät kysymykset. Mikäli sinulla on näihin liittyvä ongelma tai olet tyytymätön veroviranomaiseen päätökseen, Laki-Silta voi olla apunasi.