RIITATILANTEESSA

Laki-Silta voi avustaa erityisesti omaisuutta tai velkaa koskevissa ristiriitatilanteissa sekä perintöasioita ja avioeron varallisuuden jakoa koskevissa erimielisyyksissä. 

Ristiriitatilanteissa pyrimme sovinnolliseen lähestymistapaan, jotta oikeudellisen avun käyttäminen ei koituisi suhteettoman kalliiksi saavutettavaan etuun nähden. 

Katso alta esimerkkejä osaamisalueistamme. Koska riita-asiat ovat usein työmäärältään muita toimeksiantoja laajempia ja haluamme hoitaa kaikki toimeksiannot huolellisesti ja asian vaatimalla tarkkuudella, vastaanotamme toimeksiantoja riita-asioissa vaihtelevasti riippuen toimeksiannon laajuudesta, toimeksiannon soveltuvuudesta osaamisalueisiimme sekä toimiston kulloisestakin työtilanteesta.

Laki-Silta ei hoida tällä hetkellä lainkaan rikosasioita, lapsiasioita, asunto- tai kiinteistökaupan laajoja riita-asioita eikä asioita, joissa on kansainvälisiä liityntöjä.

Perintöön, testamenttiin ja ositukseen liittyvät erimielisyydet

Jos tarvitset oikeudellista apua perinnönjakoon, testamenttiin tai ositukseen liittyvässä asiassa, Laki-Silta voi avustaa sinua neuvotteluissa, tuomioistuimessa tai pesänselvittäjän tai -jakajan toimittamassa perinnönjaossa. 

Laki-Sillasta saat asiantuntevaa oikeudellista apua myös avio- tai avoeroon liittyvissä omaisuuden jakamista koskevissa riitakysymyksissä. 

Pesänselvittäjän ja -jakajan määräyksiä vastaanotamme tilannekohtaisesti. 

 

Velkasuhteisiin liittyvät erimielisyydet

Laki-Silta hoitaa säännöllisesti käräjäoikeuden määräämän selvittäjän tehtäviä yksityishenkilön velkajärjestelyissäMikäli olet velkojana, velallisena tai muuna osapuolena velkajärjestelyssä ja tarvitset avustajaa olemme varmasti asiantunteva vaihtoehto. 

Voimme tarvittaessa avustaa myös muissa velkasuhteisiin ja perintään liittyvissä erimielisyyksissä. 

Verotus

Vero-oikeudessa Laki-Silta hallitsee erityisesti perintöverotukseen, lahjaverotukseen, luovutusvoiton verotukseen ja varainsiirtoverotukseen liittyvät kysymykset. Mikäli sinulla on näihin liittyvä ongelma tai olet tyytymätön veroviranomaiseen päätökseen, Laki-Silta voi olla apunasi.