RIITATILANTEESSA

Laki-Silta avustaa erityisesti omaisuutta tai velkaa koskevissa ristiriitatilanteissa sekä perintöasioita ja avioeron varallisuuden jakoa koskevissa erimielisyyksissä. Laki-Silta voi olla apunasi myös, jos olet saanut mielestäsi vääränlaisen päätöksen viranomaiselta.

Ristiriitatilanteissa pyrimme sovinnolliseen lähestymistapaan, jotta oikeudellisen avun käyttäminen ei koituisi suhteettoman kalliiksi saavutettavaan etuun nähden.  

Katso alta esimerkkejä osaamisalueistamme. 

Perintöön, testamenttiin ja ositukseen liittyvät erimielisyydet

Jos tarvitset oikeudellista apua perinnönjakoon, testamenttiin tai ositukseen liittyvässä asiassa, olet oikeassa paikassa. Laki-Silta voi avustaa sinua neuvotteluissa, tuomioistuimessa tai pesänselvittäjän tai -jakajan toimittamassa perinnönjaossa. 

Laki-Sillasta saat asiantuntevaa oikeudellista apua myös avio- tai avoeroon liittyvissä omaisuuden jakamista koskevissa riitakysymyksissä. 

Laki-Sillasta saat myös käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän kuolinpesään tai pesänjakajan perinnönjakoa tai ositusta varten.

Saatavien oikeudellinen perintä ja velkajärjestelyt

Jos sopimuskumppani ei maksa laskuasi ja vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta tai saatavasi riitautetaan, Laki-Silta voi hoitaa puolestasi oikeudellisen perinnän tuomioistuimessa. Laki-Sillasta saat myös neuvontaa ja lainopillista apua tilanteissa, joissa saataviasi uhkaa sopimuskumppanin konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely. 

Laki-Silta voi auttaa myös tilanteessa, jossa itse koet joutuneesi aiheettomien perintätoimien kohteeksi. 

Lisäksi Laki-Silta voi toimia selvittäjän tehtävissä yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Vuokrasuhteen ongelmat

Laki-Silta tarjoaa oikeudellista apua monenlaisissa tilanteissa, joissa vuokralainen tai vuokranantaja aiheuttaa päänvaivaa. Jos esimerkiksi vuokralainen jättää vuokrat maksamatta tai aiheuttaa asunnossa häiriöitä tai vahinkoa, voit kääntyä Laki-Sillan puoleen. 

Vahingonkorvaukset ja vakuutusasiat 

Jos sopimuskumppanisi tai muu henkilö on aiheuttanut sinulle vahinkoa, Laki-Silta voi auttaa oikeuksiesi turvaamisessa. Laki-Silta voi myös auttaa tilanteessa, jossa olet tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. 

Verotus

Vero-oikeudessa Laki-Silta hallitsee erityisesti perintöverotukseen, lahjaverotukseen, luovutusvoiton verotukseen ja varainsiirtoverotukseen liittyvät kysymykset. Mikäli sinulla on näihin liittyvä ongelma tai olet tyytymätön veroviranomaiseen päätökseen, Laki-Silta voi olla apunasi. 

Sopimukset

Laki-Silta voi auttaa ristiriitojen ratkaisemisessa, jos esimerkiksi kaupan kohde ei vastaa sovittua tai sopimuskumppani ei muuten noudata sitoumuksiaan. Laki-Silta voi myös avustaa erilaisten sopimusten laadinnassa.