HINNASTO JA EHDOT

Lakiasiaintoimisto Laki-Sillan laskutus perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan. Normaali tuntiveloituksemme on 240,00 €/h sisältäen arvonlisäveron 24 %. 

Yhteistyökumppanimme POP Pankki Lammin Osuuspankin jäsenasiakkaille tarjoamme toimeksiannot alennettuun hintaan tuntiveloituksella 200,00 €/h sisältäen arvonlisäveron 24 %. Mainitsethan jäsenyydestäsi viimeistään toimeksiannosta sovittaessa. 

Riita-asiassa selvitämme mahdollisuutesi kustannusten kattamiseen oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen perusteella. 

Alta näet esimerkkejä tavanomaisimpien toimeksiantojen keskimääräisestä veloituksesta. Hinnat ovat suuntaa-antavia ja tarkempi kustannusarvio voidaan antaa toimeksiannon laajuuden perusteella ennen toimeksiannon toteuttamista. Kysy siis rohkeasti tarjous!

Hinnat eivät sisällä pelkkää paperinpalasta, vaan jokainen toimeksianto tehdään ja asiakirja laaditaan juuri sinun tarpeesi ja tilanteesi mukaan. Esimerkiksi testamenttia tai edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa kartoitetaan tekijän elämäntilanne ja varallisuus, ja suunnitellaan tekijälle sopiva vaihtoehto. Perunkirjoituksiin sekä perinnönjakosopimusten, ositussopimusten ja erilaisten kauppakirjojen hintaan sisältyy useimmiten myös erilaisia laskelmia, verosuunnittelua ja neuvontaa. Tuntiveloitus (1.1.2023 alkaen)

240 €

Perunkirjoitus 

Veloituksemme perunkirjoituksissa on keskimäärin 700 - 1500 euroa*, mutta kokonaishinta vaihtelee huomattavasti riippuen toimeksiannon laajuudesta. Perunkirjoituksissa ajankäyttö koostuu alkuneuvottelusta, tarvittavien selvitysten hankkimisesta toimeksiantajan kanssa sovittavalla tavalla, perukirjan laatimisesta, mahdollisista kutsujen toimittamisista osakkaille sekä perunkirjoitustilaisuudesta. Toimeksiannon hoitamisessa kuluvaan aikaan vaikuttavat erityisesti pesän osakastahon laajuus, varallisuus- tai velkatietojen vaatima selvittely, testamenttiin liittyvät asiat, mahdollisten erimielisyyksien selvittely sekä osakkaiden tarvitseman neuvonnan laajuus. 

Testamentti, avioehto tai edunvalvontavaltakirja

Tyypillisesti testamentin tai edunvalvontavaltakirjan laatimisessa kestää n. 1-2 tuntia ja avioehtosopimuksen laatimisessa n. 1 tunti riippuen laadittavien asiakirjojen monimutkaisuudesta. Edullisinta on laatia useampi asiakirja samalla tapaamisella. 

Avioehtosopimuksen rekisteröimisestä Digi- ja väestötietovirasto perii lisäksi oman hinnastonsa mukaisen rekisteröintimaksun. 

Mikäli lahjoitat testamentilla omaisuuttasi hyväntekeväisyyteen, tarjoamme 23.4.2024 alkaen 50 % alennuksen tuntiveloituksesta. Mainitsethan aikomuksestasi jo ajanvarausvaiheessa, koska arvioimme edellytykset alennukseen ennen toimeksiannon vastaanottamista. Lue lisää testamenttilahjoituksista blogistamme.

240-480 €*

Kiinteistö- tai asuntokauppakirjat ja lahjakirjat

Tavanomaisen kauppakirjan laatimisessa kestää yleensä n. 2-3 tuntia ja lahjakirjan laatimisessa n. 1 tunti. Nopeimmin luovutuskirjojen laatiminen sujuu, jos osapuolet osallistuvat alkuneuvotteluun yhdessä ja luovutuksen ehdoista sovitaan ennen asiakirjojen laatimista. 

Kiinteistökaupoissa veloitetaan lisäksi tarvittaessa kaupanvahvistajan palkkio Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaisesti sekä tarvittavat todistukset lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

240 - 720 €

Perinnönjako-, ositus- ja erottelusopimukset

Erilaisissa kuolemantapauksen tai avio- tai avoeron päättymisen johdosta laadittavissa sopimuksissa tarvittava työmäärä vaihtelee huomattavasti riippuen tarvittavien neuvottelujen laajuudesta, pesän monimutkaisuudesta sekä muista selviteltävistä asioista. Riidattomissa ja yksinkertaisissa tilanteissa asiakirjojen laatiminen neuvotteluineen kestää tavallisesti 2-4 tuntia. 

480 - 960 €*

* Perunkirjoitustilaisuudessa paikalle tarvitaan kaksi uskottua miestä. Testamentin, edunvalvontavaltakirjan, avioehdon, perinnönjakosopimuksen tai osituksen allekirjoitustilaisuudessa paikalla tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa. Koska Laki-Silta on yhden naisen yritys, toinen uskottu mies tai todistaja järjestetään pääsääntöisesti asiakkaan toimesta. 

Tarvittaessa voimme lisämaksua vastaan myös hankkia puolestasi paikalle toisen ulkopuolisen uskotun miehen/todistajan. Lisämaksu perunkirjoituksen toisen uskotun miehen hankkimisesta on 150 €/perunkirjoitus ja  toisen todistajan hankkimisesta 75 €/käyntikerta. Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron. 

Perunkirjoitusta lukuun ottamatta kaikki allekirjoitettavat asiakirjat voidaan myös laatia valmiiksi siten, että toimeksiantaja voi allekirjoittaa ne myöhemmin sopivien todistajien läsnä ollessa.