Yleinen tiedonantovelvollisuus ja toimeksiantoehdot

LAKIPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Palveluntarjoaja:

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta
Vuorikatu 35
15100 Lahti
katri.haarasilta@laki-silta.fi

www.laki-silta.fi

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimiston y-tunnus on 2963570-4 ja arvonlisäverotunniste on FI29635704.

Toimiston lakimies on lain luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajista mukainen lupalakimies ja hänet on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Valvontalautakunnan yhteystiedot ovat:

Valvontalautakunta
PL 13 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
(09) 6866 1240
info@valvontalautakunta.fi

Muissa asioissa kuluttaja voi saattaa erimielisyyttä koskevan asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi:

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PL 306
00531 Helsinki

Lakiasiaintoimisto Laki-Sillalla on luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 8 §:n 2 momentin mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Y-tunnus 0282283-3
Kotipaikka Lahti
Postiosoite Aleksanterinkatu 11, 15110 Lahti
Puhelin 020 692 800

Internet www.lahitapiola.fi