TULEVAISUUTTA TURVAAMASSA

TESTAMENTTI, EDUNVALVONTAVALTAKIRJA JA AVIOEHTO

Jotta voit keskittyä elämästä nauttimiseen silloin kun siihen on mahdollisuus, on hyvä hieman ennakolta varautua siihen, jos kaikki ei sujukaan kuten pitäisi. Omaa tai varallisuutesi tulevaisuutta koskevat asiakirjat on syytä laatia huolella ja ammattitaidolla - ne sentään koskevat koko omaisuuttasi ja mahdollisesti myös henkilökohtaisia asioitasi. 

Lue lisää alta ja varaa aika. Edullisinta on laadituttaa useampi asiakirja samalla kertaa tai ainakin tarkistuttaa, onko asiakirja sinulle tarpeen. Elämäntilanteiden muuttuessa kannattaa aika ajoin myös tarkistaa ja päivittää aikaisemmin laadittujen asiakirjojen ajantasaisuus. 

Testamentti

Testamentilla määräät siitä, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Testamentti voi olla joko täysin omasi, tai se voi olla keskinäinen esimerkiksi puolisosi kanssa. Testamentilla voi osoittaa omaisuutta muualle kuin lakimääräisille perillisille tai määrätä siitä, kuka perillisistäsi saa mitäkin. Testamentin voi tehdä myös vaikka pelkästään perintöverosuunnittelua silmälläpitäen tai sulkeakseen pois testamentinsaajan puolison avio-oikeuden testamentilla saatuun omaisuuteen.

Voit hyvin varata ajan testamentin suunnittelua varten, vaikka et olisi edes varma, tarvitsetko koko paperia - tapaamisessa voidaan halutessasi vain selvittää, mitä omaisuudellesi juuri sinun tapauksessasi kuolintapauksessa tapahtuu. Välilllä perimysjärjestys voi nimittäin yllättää, varsinkin jos olet uusperheessä tai olet perinyt aikaisemman puolisosi. 

Edunvalvontavaltakirja

Päin vastoin kuin testamentti, edunvalvontavaltakirja koskee omien elinaikaisten asioittesi hoitamista. Edunvalvontavaltakirjalla voit varautua etukäteen siihen, jos esimerkiksi muistisairaus tai tapaturma heikentää toimintakykyäsi. Edunvalvontavaltakirjassa määrittelet sen, kuka asioitasi hoitaa ja miten haluat niitä hoidettavan.

Monelle tulee yllätyksenä, että esimerkiksi puoliso tai lapset eivät saakaan automaattisesti hoitaa asioita, jos et itse siihen pysty. Edunvalvontavaltakirjalla voit varmistaa, että haluamasi henkilö saa hoitaa asioitasi, ja samalla voit keventää asioita hoitamaan valitsemasi henkilön taakkaa edunvalvontaan liittyvän byrokratian suhteen. 

Edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vielä sellaisenaan anna kenellekään oikeuksia puuttua asioihisi. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on vahvistanut sen ensin arvioituaan, että olet edunvalvonnan tarpeessa. Välttämättä tällaista hetkeä ei koskaan edes tule, vaan pystyt hoitamaan asioitasi loppuun asti itse - siinä tapauksessa voit olla tyytyväinen, edunvalvontavaltakirjaa tarvittiin vain mielenrauhaasi turvaamaan.

Jos harkitset edunvalvontavaltuutuksen tekemistä, lue vinkkejä blogistamme sekä Suomi.fi -sivustolta löytyvästä oppaasta.  

Avioehtosopimus ja muut sopimukset eron varalta

Avioliittoa solmiessa ei aina tule mietittyä sitä, mitä tapahtuu avioliiton päättyessä. Juridisesti jokainen avioliitto päättyy vääjäämättä - jos ei avioero, niin viimeistään jomman kumman puolison kuolema erottaa vakiintuneimmankin pariskunnan. 

Vaikka avioliiton aikana kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa ja usein tulee samalla kartuttaneeksi yhteistä omaisuutta, avioliiton päättyessä omaisuus saattaakin avio-oikeuden vuoksi siirtyä yllättävälle taholle. Omaisuuden siirtyminen tasinkona puolisolle voi olla joko suunniteltua ja verotuksellisesti järkevää - tai sitten se voi olla varsinkin maksavalle osapuolelle kammottava yllätys, joka pahimmassa tapauksessa vie puolet varallisuudesta. Avioehtosopimuksen tekemällä päätätte etukäteen, mitä omaisuudellenne tapahtuu. Koska sopimus voi olla erilainen ja johtaa erilaisiin lopputuloksiin riippuen siitä, miten liittonne päättyy ja mitä varallisuutta teillä on, ei avioehtoa laatiessa kannata tyytyä valmiisiin kaavakkeisiin vaan laatia omanlainen sopimus, joka ei tuota yllätyksiä. Samalla voi miettiä, onko avioehdon sijasta tai sen lisäksi syytä tehdä vapaamuotoisempi sopimus avioeron varalta, jossa sovitaan avio-oikeuden sijasta muista järjestelyistä puolisoiden keskinäisessä suhteessa.

Avioliiton kestäessä ja omaisuuden ja perheen kasvaessa kannattaa tilannetta aina välillä myös päivittää. Avioehdon olemassaolo ja tarpeellisuus kartoitetaan aina myös avioparin testamenttia suunniteltaessa.

Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, mutta avoparikin voi tehdä keskinäisen sopimuksen avoeron varalta, jossa puolisot voivat toisiaan sitovasti etukäteen sopia omaisuuden jakamisesta ja muista järjestelyistä erotilanteessa. Tämä kannattaa varsinkin, jos avoparilla on runsaasti yhteistä omaisuutta, johon puolisot ovat panostaneet eri tavoilla.