Paperiset asunto-osakekirjat historiaan

30.10.2019

Asunto-osakkeen omistaja on aina tähän vuoteen saakka saanut omistuksensa osoitukseksi paperisen,  setelipainossa painetun osakekirjan. Jos asuntoa on käytetty lainan vakuutena, on osakekirja pitänyt luovuttaa pankin haltuun. Panttivastuista vapaan asunnon osakekirjaa sen sijaan on säilytetty yleensä kotona tai vaikka tallelokerossa. Onpa saattanut monelle käydä niinkin, että koko osakekirjan olemassaolo on unohtunut. Tällöin vaikka asuntoa vaihdettaessa onkin huomattu, että koko osakekirja on kateissa ja se täytyy kuolettaa, ja sen jälkeen painattaa uusi.

Papereiden katoamisesta aiheutuvat sydämentykytykset ovat kuitenkin pikkuhiljaa asunto-osakkeiden kohdalla jäämässä historiaan. Vuoden 2019 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan PRH:n sähköisessä palvelussa. Uudelle yhtiölle ei enää painateta lainkaan osakekirjoja, vaan perustamisen tiedot siirtyvät suoraan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Samaan järjestelmään kirjataan tiedot osakkeiden omistajanvaihdoksista ja panttauksista sekä hallintaoikeuksien rajoituksista. Rekisteri toimii siis samaan tapaan, kuin kiinteistöpuolella jo pitkään olemassa ollut lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri.

Vanhat asunto-osakeyhtiöt eivät kuitenkaan ainakaan vielä tässä vaiheessa siirry sähköiseen maailmaan automaattisesti, vaan siirtyminen edellyttää taloyhtiön aktiivisuutta. Ensiksi asunto-osakeyhtiön tulee siirtää yhtiön osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään. Siirrosta päättää hallitus, ja siitä tulee ilmoittaa osakkaille. Siirto on tehtävä 31.12.2022 mennessä. Tällä hetkellä moni taloyhtiö odottaa, että sähköinen siirtopalvelu avautuisi ja tiedot pääsisi ilmoittamaan sähköisesti tai isännöintijärjestelmän kautta. Palvelun piti alkutietojen mukaan avautua nyt lokakuussa 2019, mutta viimeviikkoisen tiedotteen mukaan avautumista on jouduttu lykkäämään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Sen jälkeen, kun yhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään, on osakkeenomistajan vuoro toimia ja hakea Maanmittauslaitokselta omistuksensa rekisteröintiä. Käytännössä rekisteröinti tapahtuu niin, että huoneiston omistaja toimittaa Maanmittauslaitokselle hakemuksensa sekä paperisen osakekirjan. Maanmittauslaitos mitätöi osakekirjan, jonka saa halutessaan mitätöitynä muistoksi takaisin itselleen. Rekisteröinti on maksullista, mutta toistaiseksi se on pakollista vasta huoneiston omistajanvaihdostilanteissa. Viimeistään rekisteröinti on kuitenkin tehtävä 10 vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään.

Ensimmäinen paperinen osakekirja mitätöitiin ja omistus rekisteröitiin syyskuussa 2019. Mikäli muuntovaihetta ei myöhemmin vauhditeta lakimuutoksilla, jatkuu jonkinasteinen siirtymävaihe näillä näkymin aina vuoteen 2032 saakka. Tällä välin asunto-osakkeiden omistajanvaihdostilanteissa on syytä olla tarkkana sen suhteen, onko ostettavan huoneiston osakekirja sähköisessä järjestelmässä vai onko se vielä paperinen, jolloin on myös varmistuttava siitä, onko yhtiö jo siirtynyt huoneistotietojärjestelmään vai ei. Muutosvauhdin kiihtyessä on odotettavissa, että enenevässä määrin myös kuoletetaan kadonneita paperisia osakekirjoja tai selvitellään asunto-osakeyhtiön osakasluetteloon tehtyjä, joskus varsin epämääräisiä omistajamerkintöjä. Pitkällä tähtäimellä muutos sen sijaan toivottavasti selkeyttää ja helpottaa tilannetta ja vähentää myös epäselvyyksiä niin kadonneiden osakekirjojen, kuin epäselvän omistajatahonkin suhteen.