Perunkirjoituspaketit

ja muuta tietoa perunkirjoitusten hinnoittelusta

Arveluttavatko perunkirjoituksen kustannukset? Siinä tapauksessa kiinteähintainen perunkirjoitus on hyvä vaihtoehto tuntiveloitukselliselle toimeksiannolle. Laki-Silta tarjoaa kiinteähintaisia perunkirjoituspaketteja kahdessa eri hintaluokassa. Jos olet epävarma, kumpaan hintaluokkaan tarvitsemasi palvelu kuuluu, selvitämme tilanteen mielellämme ennen toimeksiannosta sopimista. 

Kiinteähintaiset perunkirjoituspaketit koskevat tilanteita, joissa on ilmoitettavana kohtalaisen tavanomaista omaisuutta (esim. asunto, mökki, metsää, peltoa, pankkitalletuksia ja -sijoituksia), eikä perillispiiri ole poikkeuksellisen suuri. Paketit eivät siis koske esimerkiksi perunkirjoituksia, joissa on ilmoitettavana ulkomailla olevaa omaisuutta tai yritysomaisuutta, tai joissa tilattava tai tutkittava sukuselvitys on poikkeuksellisen laaja. 

Valittavissa on aina myös tuntiveloitteinen perunkirjoitus, jossa veloitetaan läpinäkyvästi vain tehdyistä toimenpiteistä. Niissä kokonaishinta saattaa yksinkertaisissa tapauksissa jäädä myös kiinteitä hintoja alhaisemmaksi.  

Kaikki alla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

Perukirja, jossa ilmoitetaan vain yhden henkilön omaisuus 650 €

- Soveltuu esim. jos perittävä oli naimaton tai muusta syystä ei ole tarpeen ilmoittaa lesken tai ensin kuolleen puolison omaisuutta

- Sisältää alkukartoituksen, max. 5 kpl virkatodistustilauksia ja max. 5 kpl saldo- tai muita tiedusteluja, perukirjan laatimisen, yhden uskotun miehen, perunkirjoitustilaisuuden Laki-Sillan toimitiloissa, kappaleet perukirjasta paikalla oleville osakkaille, perukirjan toimittamisen verohallinnolle sekä tavanomaisen neuvonnan liittyen perunkirjoituksen toimittamiseen ja kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Perukirja, kun ilmoitetaan myös lesken tai ensin kuolleen puolison kuolinpesän omaisuus 750 €

- Sisältää alkukartoituksen, max. 5 kpl virkatodistustilauksia ja max. 10 kpl saldo- tai muita tiedusteluja, perukirjan laatimisen, yhden uskotun miehen, perunkirjoitustilaisuuden Laki-Sillan toimitiloissa, kappaleet perukirjasta paikalla oleville osakkaille, perukirjan toimittamisen verohallinnolle sekä tavanomaisen neuvonnan liittyen perunkirjoituksen toimittamiseen ja kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Pakettihintaan kuulumattomista toimenpiteistä veloitetaan seuraavasti: 

- Ylimenevistä virkatodistustilauksista 20 €/kpl + seurakuntien/maistraatin maksut

- Ylimenevistä saldo- ja muista tavanomaisista tiedusteluista ja selvityksistä 20 €/kpl + maksut

- Kirjallisten perunkirjoituskutsujen laatimisesta 50 € + postituksesta 5 €/kpl

- Testamentin tiedoksiannosta perunkirjoituskutsun yhteydessä 100 € + postituksesta palautuskuorella 10 €/kpl

- Valmiin perukirjan kopioinnista ja postittamisesta osakkaille 10 €/kpl

- Tavanomaista laajemmasta neuvonnasta tai selvityksistä esim. perinnönjakoon, perintöverosuunnitteluun tai osakkaiden välisiin erimielisyyksiin liittyen tuntiveloituksella Laki-Sillan normaalin tuntiveloitusperusteen mukaisesti

- Perunkirjoitustilaisuudessa paikalle tarvitaan kaksi uskottua miestä. Toinen uskottu mies järjestetään pääsääntöisesti asiakkaan toimesta. Tarvittaessa voimme myös kutsua paikalle ulkopuolisen uskotun miehen 100,00 € palkkiota vastaan/perunkirjoitus. 

Lisäksi toimeksiantaja maksaa aina suoranaiset kustannukset kuten seurakuntien maksut virkatodistuksista ja pankkien maksut saldotodistuksista, sekä omaisuuden arvosta mahdollisesti hankittavat arviolausunnot.